PŘIHLÁŠKA VÍNA DO ROČNÍKU 2019

Vína se přihlašují přes systém Národního vinařského centra Elwis, který slouží pro registraci vín do soutěží. Přihlášku naleznete zde.

Poplatek za hodnocení je 350 Kč vč. DPH za vzorek. Soutěžící poskytne bezplatně do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení 4 lahve o objemu 0.75 l.

  1. Přihlašovací poplatek je 350 Kč vč. DPH za přihlášený vzorek. Dle přihlášených vzorků bude vystavena a zaslána faktura každému výrobci.
  2. Termín přihlášení vín a odeslání elektronické přihlášky je do 22. 3. 2019
  3. Nesprávné nebo neúplné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou veškerá vína daného účastníka vyloučena ze soutěže.
  4. Odesláním přihlášky souhlasí přihlašovatel se všemi body této přihlášky.