STATUT SOUTĚŽE

 

 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

POŘÁDAJÍCÍ: Ing. Petr Skoupil

POD ZÁŠTITOU: Rytířů vína

ZA PODPORY: Národního vinařského centra České republiky

KONTAKTNÍ OSOBY:

Ing. Petr Skoupil / mobil: +420 776 700 783 / mail: info@sklep38.cz

Jiří Salay / mobil: +420 604 406 552 / mail: jiri.salay@h-one.cz

Organizátorem soutěže je Ing.Petr Skoupil. Odborné hodnocení bude probíhat ve spolupráci s prověřenými hodnotiteli jenž jsou držiteli senzorických zkoušek dle ČSN ISO 8586.

CÍL SOUTĚŽE: Cílem soutěže je odborně zhodnotit vína s obsahem CO2 od producentů z České republiky.

 1. HODNOCENÍ

Cílem soutěže je odborně zhodnotit vína s obsahem CO2 od producentů z České republiky a vybrat z nich 38 nejlepších sektů.

Hodnotit se budou pouze vína z České republiky:

 • Jakostní šumivé víno - sekt.
 • Jakostní šumivé víno stanovené oblasti - sekt s.o.
 • Pěstitelský sekt
 • Aromatické jakostní šumivé víno
 • Aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti - aromatický sekt s.o.
 • Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým
 • Jakostní perlivé víno

Hodnotí se ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 8:30 v prostorách Vinařství Skoupil ve Velkých Bílovicích, Sadová 1399 pomocí systému ELWIS.

Komise hodnocení pro všechny jsou 5-ti členné. Hodnotí se 100 bodovým systémem s krajní eliminací. Účast v komisi je čestná bez vyplácení mzdy. 

 1. KATEGORIE

Kategorie A. vína s přírodním obsahem CO2 se zbytkovým cukrem do 6 g/l. (brut nature, extra brut, přírodně tvrdé, zvláště tvrdé )

Kategorie B. vína s přírodním obsahem CO2 se zbytkovým cukrem do 17 g/l.(brut, extra dry, extra sec, tvrdé, zvláště suché)

Kategorie C. vína s přírodním obsahem CO2 se zbytkovým cukrem nad 17 g/l (sec,dry,demi sec, medium sec, doux, sweet, suché, polosuché, sladké)

Kategorie D. vína s dodaným CO2 se zbytkovým cukrem do 12 g/l.

Kategorie E. vína s dodaným CO2 se zbytkovým cukrem nad 12 g/l.

Kategorie F. vína s CO2 zvláštní kategorie - neodkalené sekty, Pet-naty

Vína do kategorií budou setříděna dle typu výroby a obsahu zbytkového cukru.

 1. PŘIHLÁŠKA

Vína se přihlašují přes systém ELWIS Národního vinařského centra www.elwis.cz.

Poplatek za hodnocení je 350 Kč vč. DPH za vzorek. Soutěžící poskytne bezplatně do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení 4 lahve o objemu 0.75 l.

- Přihlašovací poplatek je 350 Kč vč. DPH za přihlášený vzorek. Dle přihlášených vzorků bude vystavena a zaslána faktura každému výrobci

- Termín přihlášení vín a odeslání elektronické přihlášky je do 25. 3. 2019

- Nesprávné nebo neúplné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého uvedení údajů budou veškerá vína daného účastníka vyloučena ze soutěže

- Odesláním přihlášky souhlasí přihlašovatel se všemi body této přihlášky

5. SBĚRNÁ MÍSTA:

Vzorky vín se vybírají v termínu od 4. 3. 2019 do 25. 3. 2019. Od jednoho vzorku se vybírají 4 lahve. Součástí odběru vzorků je i přiložení základního analytického rozboru přihlášeného vína spolu s přihláškou z ELWIS.

a) Vinařství Skoupil - výrobní hala, Sadová 1399, 691 02 Velké Bílovice.

Kontakt: Ing. Petr Skoupil mob.: +420 776 700 783

b) Vinařství Jedlička, Bořetice 511,Bořetice 691 08.

Kontakt: Bc. Jaroslav Suský mob.: +420 602 854 66

c) BS Vinařské Potřeby

 • Prodejna Velké Bílovice, Žižkovská 1230 / kontakt: 606 550 782
 • Prodejna Mikulov, K Vápence 3202 / kontakt: 519 500 516
 • Prodejna Znojmo, Brněnská 523 / kontakt: 515 260 600

d) Vinop Polešovice, Polešovice 204 / kontakt: 724 720 701 

 1. OCENĚNÍ:

38 - Nejlepších sektů ČR bude složeno a vybráno z těchto pravidel:

6 nejlépe hodnocených vín z kategorie A. vína s přírodním obsahem CO2 se zbytkovým cukrem do 6 g/l. (brut nature, extra brut, přírodně tvrdé, zvláště tvrdé )

6 nejlépe hodnocených vín z kategorie B. vína s přírodním obsahem CO2 se zbytkovým cukrem do 17 g/l.(brut, extra dry, extra sec, tvrdé, zvláště suché)

6 nejlépe hodnocených vín z kategorie C. vína s přírodním obsahem CO2 se zbytkovým cukrem nad 17 g/l (sec,dry,demi sec, medium sec, doux, sweet, suché, polosuché, sladké)

6 nejlépe hodnocených vín z kategorie D. vína s dodaným CO2 se zbytkovým cukrem do 12 g/l.

6 nejlépe hodnocených vín z kategorie E. vína s dodaným CO2 se zbytkovým cukrem nad 12 g/l.

6 nejlépe hodnocených vín z kategorie F. vína s CO2 zvláštní kategorie - neodkalené sekty, Pet-naty

2 „DIVOKÉ KARTY“ – VÍNA, KTERÁ ZÍSKALA NEJVÍCE BODŮ, ALE NEDOSTALA SE DO VÝŠE UVEDENÝCH KATEGORIÍ.

Pro postup mezi 38 nejlepších vín ČR musí víno ve své kategorii dosáhnout min. 86bodů. V případě nenaplnění vítězů jednotlivých kategorií budou automaticky chybějící postupující vína doplněna vzorky s nejvyšším bodovým ohodnocením.

Každé vybrané víno může být opatřeno medailí 38 nejlepších sektů ČR.

 1. VÝSTAVA S VYHLÁŠENÍM VÍTĚZŮ se uskuteční ve Vinařství Skoupil ve Velkých Bílovicích ve stejný den jako hodnocení vín tj. ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 17:00 hod. Zde bude k dispozici degustace všech přihlášených vín. Předání ocenění v 18:00.
 2. PRODEJ NA ESHOPU + VZDĚLÁVACÍ A PROPAGAČNÍ TOUR 38 NEJLEPŠÍCH SEKTŮ ČR

Vinařství, jež budou mít své zástupce mezi 38 nejlepšími sekty ČR, budou požádání o poskytnutí 30% slevy na tyto vína. Důležité je také přihlásit sekty, které budou skladem od 1. března 2019 do 31. prosince 2019.  

a) Celý rok 2019 si budou moci zákazníci nakoupit 38 nejlepších sektů ČR na webových stránkách / e-shopu sklep38.cz.

b) V průběhu roku se uskuteční min. 3 zastávky tour 38 nejlepších sektů ČR v rámci republiky. Budou vybrána min. 3 místa (festivaly, výstavy…) podporované Vinařským fondem, kde proběhne další prodej těchto vybraných sektů.

 Cíle této tour bude:

 • zvýšení informovanosti veřejnosti o šumivých a perlivých vínech (na jaké základní typy se dělí, jaké jsou mezi nimi rozdíly, historie, sabrage apod...)
 • propagace: soutěže 38.Nejlepších sektů ČR, vítězných vín a jejich mateřských vinařství.
 • Prodej: prodej 38. Nejlepších sektů ČR na zvoleném místě (festivalu, výstavy,…)

c) Vítězové příštího ročníku 2020 budou navíc umístěna a prezentovaná v nově zbudovaném subjektu Sklep38. Na základě očíslování od 1 do 38. K tomu bude vyhotovený rodný list vína se základními věcnými informacemi o vínech, vinařství a stručný senzorický profil vína. Tato vína budou vystavena v prezentační části sklepa a reprezentovat současné trendy, přístupy a diverzitu jednotlivých vínařství.

d) Vína budou součástí vybraných degustací, vybraných marketingových kampaní a volného prodeje ve Sklep38 a na eshopu sklep38.cz.